Transitional White on White Kitchen 
Bay Ridge Apartment - 78th Street

2020 © Decori Kitchens Inc.