Transitional White on White Kitchen 
Bay Ridge Apartment - 78th Street

2021 © Decori Kitchens Inc.