Transitional White on White Kitchen 
Bay Ridge Apartment - 78th Street

1/13